Cung cấp dây cáp các loại – Chi nhánh Công ty điện lực TP.HCM – Công ty điện lực Bình Chánh

Dự án: Cung cấp dây cáp các loại – Chi nhánh Công ty điện lực TP.HCM – Công ty điện lực Bình Chánh
Địa điểm:
TP.HCM
Chủ đầu tư: Chi nhánh tổng công ty điện lực TP.HCM-Công ty điện lực Bình Chánh

Back To Top