Cáp Trần 

Cáp Đồng Trần (Bare Copper Conduction)

Ký hiệu: C

 

Giá: Liên hệ