Cáp duplex, triplex và quadruplex ruột đồng, cách điện PVC – 0,6/1KV

Liên hệ

Ký hiệu: DuCV …mm2 – 0,6/1KV (h), TrCV …mm2 – 0,6/1KV (h), QuCV …mm2 – 0,6/1KV (h)

1Tổng quan

 • Dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1KV, lắp đặt cố định.

2Tiêu chuẩn áp dụng

 • TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995; AS/NZS 1125:2001; AS/NZS 5000.1:2005; TCVN 5935-1 / IEC 60502-1; TCVN 6612 / IEC 60228 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3Nhận biết lõi

 • – Bằng màu cách điện:
  +Duplex: đen, xám.
  +Triplex: đỏ, vàng, xanh.
  +Quadruplex: đỏ, vàng, xanh, đen.
  – Hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

4Cấu tạo

 • (1) Ruột dẫn: bằng sợi đồng cứng (theo TCVN 5064), xoắn đồng tâm.
  (2) Cách điện: PVC.

5Đặc tính kỹ thuật

 • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 KV.
 • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
 • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70°C.
 • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
  • 140°C, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
   160°C, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.