Dây cáp trần – dây đồng hoặc nhôm trần

Liên hệ

Danh mục:

1Tổng quan

  • Dây đồng trần: sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất… Ký hiệu: C.
  • Dây nhôm trần: sử dụng cho đường dây tải điện trên không. Ký hiệu: A.

2Tiêu chuẩn áp dụng

  • TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995  hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3Nhận biết lõi

4Cấu tạo

Ruột dẫn: Bằng sợi đồng hoặc nhôm, xoắn đồng tâm.

5Đặc tính kỹ thuật