Dây nhôm lõi thép trầnDây nhôm lõi thép trần - TCVN 5064.

Kí hiệu: AS, AC, ACSR, ACKP, ASKP.

Giá: Liên hệ