Dây nhôm lõi thép trầnDây nhôm lõi thép trần - TCVN 5064

Kí hiệu: AS, AC, ACSR, ACKP, ASKP

Giá: Liên hệ